Охридското Езеро веќе петти ден е на еден сантиметар под минимално дозволеното ниво

Охридското Езеро веќе петти ден е на еден сантиметар под минимално дозволеното ниво

Охрид, 21. декември 2020 (Inpress) – Водостојот на Охридското Езеро веќе пет дена е на еден сантиметар под минимално дозволеното ниво.

Според денешните мерења на Управата за хидрометеоролошки работи на Република Македонија (УХМР), езерото е на кота од 693.09 м.н.в што е за 23 сантиметри под месечниот просек (693,32 м.н.в). За десет дена езерското ниво пораснало за два сантиметри, но сепак тоа не е доволно за да се каже дека состојбата е подобрена.

Сликата може да содржи: текст кој вели „министерство за землоделство, шумарствои управа работи- (споредба табела хидролошка информацила зареките природните езера претходниот дени очекувана тенденција наредниот ден) 21/12/2020 измерени прикажани 20.12.20 56 83 река јегуновце- вардар жм вардар велес вардар вардар 22.12.20 86 85 просекз декември 18 98 99 122 баьа к.паланка- 145 15 -брегалница 36 нд 36 струмица нд нд 98 -16 47 46 во MHM 27 7:30 часот 146.81 842.28 842.28 144.19 = температури 843.77 вода 8.8 12 измерени ез.преспа 07:30 часот 8.8 забелешка: охридско езеро нд мпо дозволениот минимум. изработил: директор м-р ивица тодоровски нивна обработка корекција влијание“

Сликата може да содржи: текст кој вели „3emoAeлcTBo ynpaBa pa6oTи Ta6eлa cTaHиua jeryHoBue- cKonje BoAocToи npиKaжaHи cm и3mepeHи 15.12.20 16.12.20 иHфopmauилa e3epa 07:30 4acoT 17.12.20 40 20.12.20 21.12.20 npoceK 114 40 110 rpecKa 35 116 35 16 4 15 99 neлиHue n4иa 30 118 122 15 50 44 HA 40 42 25 40 26 -3 26 40 26 30 40 HA 15 HA Ta6eлa 27 15 26 HA 115 07:30 47 46.80 146.80 Ta6eлa 146.81 146.81 AojpaH BoAa 8.8 7.5 一 7:30 4acoT 693.09 8.8 7.5 693.09 693.32 9.0 8.8 7.0 9.5 9.0 8.8 7.0 8.8 7.0 8.0 и3pa6oTил: HA 8.0 иma HaAmиHaTo AиpeKTop“

Температурата на езерската вода, измерена утрово во 07:30 часот е 8 степени, што е за 1,2 степени поладна од просекот за овој период од годината.

Долгиот сушен период се посочува како главен „виновник“ за ваквата состојба. Во насока на заштита на животната средина и биодиверзитетот согласно обврските од водостопанските дозволи, властите одлучија привремено да се запре со производство на електрична енергија од хидропотенцијалите. (Крај)

извор: Inpress фото: Inpress/УХМР